Błyskawice | Lightings

Piękne światła, pośród mroku nocy. Moje ujęcia.


Beautiful lights, amidst the darkness of night. My pictures.