Daily Chrzan #50

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Pięćdziesiąt. Tak.Fifty. Yes.
Nie tylko znalazłam czarnego motyla, ale i okazał się wytrwałym modelem! Szczerze, nie mam szczególnych myśli na dziś. To stworzenie musiało je ukraść.Not only that I found a black butterfly, but also it was a persevering model! Honestly, I don't have unique thoughts for today. That creature must have stolen them.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png