Chrzan #51

PLENG
Przez pięćdziesiąt dni eksperymentowałam z treściami. Okazuje się, że można to podzielić na sensowne kategorie i jestem zadowolona z przekazu. Lubię wrzucać codziennie, ale kiedy nie mam weny albo temat jest obszerny, potrzebuję więcej czasu. Prawie-codziennie posłuży lepiej mi i jakości tekstów. Teraz to po prostu CHRZAN.I experimented with content for fifty days. It turns out I can divide it into sensible categories, and I'm satisfied with the message. I like to publish daily, but when I have a block or a subject is extensive, I need more time. Near-daily will serve me and the quality of posts better. Now it's just CHRZAN.
InspiracjaInspiration
Zrobiłam niewyraźne zdjęcia istot, które wyglądają jak nie z tego świata. Już widzę grę, gdzie ta pierwsza jest zwierzęciem jucznym. Za to druga przybyła z kosmosu, bez wątpliwości.I took blurry photos of beings that look like from another world. I can imagine a game where the first one is a beast of burden. The second arrived from the cosmos, without a doubt.

3.png

4.png

5.png

7.png

WażkaDragonfly
Też fajna.Nice as well.

6.png