Daily Chrzan #14

PLENG
W niedziele nie wrzucam nic specjalnego, bo odpoczywam.I don't post anything special on Sundays because I'm chilling.

amnesia@amnesia:~$ echo "Hello, Hive."

amnesia@amnesia:~$ ./pictures.sh

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

amnesia@amnesia:~$ exit ▮