Daily Chrzan #18

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Rzeczy, których nie lubię na Hive.Things I don't like about Hive.
Okropne słowoAwful word
(edited) jest brzydkie i brzmi jak kara za poprawianie. Ołówek byłby o wiele lepszy — krótszy i dalej zrozumiały.(edited) is ugly and sounds like a penalty for making corrections. A pencil would be a lot better — shorter and still understandable.

1.png

Tylko zdjęciaOnly pictures
Da się przesłać dziesięciomegabajtowe zdjęcie, a plików dźwiękowych w ogóle, mimo że zwykle zabierają mało miejsca. Najprostsze przeglądarki potrafią odtwarzać dźwięki, sam HTML wystarczy. Nie chodzi więc o bajty ani technologię. Fajnie, gdyby dało się wrzucać muzykę bezpośrednio na Hive.You can upload a ten megabytes photo, but not any sound files, even though they usually take little space. The simplest browsers can play sounds, and HTML can handle it. So it's not about bytes or technology. It'd be great to put music directly on Hive.

♩.png

Spis treściTable of contents
Tworzenie list to najlepszy sposób na uporządkowanie twórczości i jest taka opcja na dblog.pl. Szkoda, że nie jest domyślna na Hive.Making lists is the best way to organize your work, and you can do it on dblog.org. It should be a default feature on Hive.

4.png

UkrywanieHiding
Czasami nie podoba ci się wpis na blogu i edytujesz tytuł i treść na [deleted]. Jaki jest sens zostawiania takiego brzydactwa? Nie chodzi mi o usuwanie; byłoby proste Nie pokazuj ukrytych postów do odznaczenia. Pomogłoby to niektórym blogerom.Sometimes you don't like an entry on the blog and edit the title and content to [deleted]. What's the point of leaving such eyesore? I don't mean removing; there'd be a simple Don't show hidden posts to untick. It would help some bloggers.

2.png

UmiejscowieniePlacement
Czy te listy są tak istotne, że muszą wypełniać połowę tła albo w ogóle tam być? Według mnie słabo to wygląda.Are these lists so vital they must fill half of the background or be there at all? To me, it looks lame.

3.png

A wy?And you?
Czy macie podobne odczucia?Do you have similar feelings?