Daily Chrzan #20

1.png

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Call‑to‑action, czyli wezwanie do działania, to w marketingu sposób na zwiększenie liczby reakcji, którego skuteczność widziałam wielokrotnie. Znane na całym YouTube zdanie: „Jeżeli pod tym filmem będzie dwadzieścia tysięcy łapek...” nie wynika z braku samoświadomości, a wręcz przeciwnie.In marketing, call‑to‑action is a way to increase the rate of reactions, whose effectiveness I've seen many times. Known sentence around YouTube: „If this video gets twenty thousand likes...” isn't a result of no self‑awareness but the contrary.
„WEJDŹ TERAZ!”
„ENTER NOW!”
CTA nie musi mieć formy nachalnych próśb czy ustawiania progów lajków. Efekt daje zadawanie właściwych pytań, poruszanie prowokacyjnych tematów, tworzenie kuszących ofert czy rzucanie wyzwań. To dlatego konkursy mają duży potencjał.CTA doesn't have to be in the form of intrusive requests or setting a threshold of thumbs up. It works to ask the right questions, raise provocative topics, create tempting offers, or challenge others. It's why competitions have great potential.
„Ostatnio YouTube ukrywa moje filmy, dlatego nie zapomnij kliknąć dzwoneczka.”
„Lately, YouTube hides my videos, so don't forget to click the bell.”
Mam wobec tego niechętne odczucia. Jeżeli od mojego apelu zależy, czy ktoś mnie będzie śledził, to jakich zyskuję odbiorców? Niezdecydowanych, przypadkowych, kierujących się impulsem zamiast zainteresowaniem treścią. Dodatkowo ciągle przypominanie irytuje. Oczywiście wiem, że można to zrobić z wyczuciem, ale jednak.I have reluctant feelings towards it. If someone subscribes to me because of my appeals, what followers will I get? Undecided, random, guided by impulse instead of interest in the content. And constant reminders are irritating. Of course, I know you can do it softly, but...
„Nowi członkowie mają szansę zdobyć PS5.”
„New members have a chance to get a PS5.”
Ja chcę obserwujących, którzy lubią mój blog, nawet jeśli będzie ich przez to mniej. Dlatego jeśli spodobał ci się mój post, daj mi Follow, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętaj także o moim Instagramie, bo możesz wygrać pierdylion złotych.I want followers who like my blog, even if that means it will be fewer of them. Therefore, if you liked my post, give me a Follow not to miss the next episodes. Also, remember about my Instagram because you can win imagillion dollars.