Daily Chrzan #22

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Adam Szustak OP w wywiadzie na kanale Imponderabilia wypowiedział słowa, które można streścić tak:In an interview at Imponderabilia channel, Adam Szustak OP said something like this:

Episkopat wydał oświadczenie na temat najważniejszej obecnie potrzeby Kościoła. I pierwszy punkt, kurwa, który podał Gądecki to:
„Pandemia zmieniła okoliczności zewnętrzne. Musimy zrobić wszystko, by wierni z powrotem mogli realnie uczestniczyć w liturgii i sakramentach.”
Czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. Nosz do kurwy nędzy! Po prostu ręce opadają, kiedy to jedyna rzecz, którą oni mają w głowie. Więc ja w ogóle już nie mam żadnej nadziei w tych gościach.

The episcopate made a statement about Polish Church's current highest need. And the first point, the fuck, that Gądecki gave was:
"Pandemic changed external circumstances. We must do everything so people could truly participate in the liturgy and sacraments again."
He meant going to church. For fuck's sake! I just give up when I hear it's the only thing they have in the head. So I don't have any hope in those guys.

Nie przekaz, a formaNot message but form
Takie głosy nie są odosobnione wśród katolickich duchownych i świeckich. Jedyną różnicą jest tutaj język. Warto dodać, że mowa o minucie z dwuipółgodzinnego wywiadu, który nie jest w takim tonie jak cytat.Such voices aren't unique among Catholic clergy and laity. The only difference here is the tongue. Note that I talk about one minute from a 2.5-hour interview, which isn't like the quote in tone.

2pl.png
2eng.png
Źródło / source

Błyskawiczne działanieInstant feedback
Sześć dni po wywiadzie (25.05) Szustak ogłosił, że został zaproszony na rozmowę przez Gądeckiego, czyli przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak zwrócił uwagę ksiądz Isakowicz-Zaleski, niektórzy czekali na odzew z istotniejszymi kwestiami i byli zbywani.Six days after the interview (25 May), Szustak announced that Gądecki, president of the Polish Episcopal Conference, invited him for a talk. As priest Isakowicz-Zaleski pointed out, some waited for a response with more urgent issues and got short shrift.

1pl.png
1eng.png
Źródło / source

WnioskiThoughts
Przykre, że do rozmowy doszło ze względu na wulgarność. Niby nie przystoi katolikowi tak mówić, ale właśnie to zwróciło uwagę arcybiskupa. Dowód, że priorytety hierarchów faktycznie są zniekształcone. Pozytywnie zaskoczyła mnie jedynie spokojna reakcja Gądeckiego. Przyszłość pokaże, czy wymienione podczas spotkania spostrzeżenia przyniosą coś dobrego.Sad that the conversation took place because of vulgarity. It supposedly isn't how a Catholic should express, but it caught the attention of the archbishop. It shows the priorities of hierarchs are indeed deformed. The only positive surprise was Gądecki's calm reaction. The future will show if observations exchanged during the meeting will bring something good.