Daily Chrzan #24

1.png
Wiedźma? / A witch?

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Zrobienie ostatnich tekstów miało zabrać chwilkę, bo chciałam się skupić na terminalowych notatkach, ale zajmowało cały dzień. Przed miesiącem miałam sporo wersji roboczych, jednak ich złożoność zniechęcała: część zagadnień była za trudna, inne wymagały czasu. A teraz brudnopis robi się pusty.Making the last texts supposed to take a moment because I wanted to focus on terminal notes, but I was spending all day writing. A month ago, I had lots of drafts, but their complication discouraged me: some of the topics were too difficult, and the other required time. And now my scratchpad gets empty.

2.png

3.png

4.png

Krótka lekcjaBrief lesson
Wychodzi, że warto rozwiązywać problemy pojedynczo, a cięższe tematy wyodrębniać. Pomaga to wyjść ze stagnacji i może poprawić czytelność i łatwość przyswojenia postów.It turns out that good to solve one problem at a time and isolate heavier subjects. That helps to get out of stagnation and can improve readability and ease of assimilation of posts.

5.png