Daily Chrzan #25

1.png

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Interstellar. Planeta orbituje wokół czarnej dziury, komputer pokładowy pokazuje upłynięcie tylko godziny, ale na Ziemi mija siedem lat. Tak działa dylatacja czasu, którą GPS musi uwzględnić w obliczeniach. Twój przyjaciel udaje się w odpowiednie miejsce i wraca porozmawiać z dużo starszym tobą. Zajęło mu to 365 pełnych cykli zegarka, a ty poczekasz pół wieku na to samo spotkanie.
Z kolei wolniej inaczej czas leciał w snach z Incepcji i to by było bardziej przydatne. Przyspieszeni naukowcy w specjalistycznych pomieszczeniach tworzyliby lekarstwa na poważne choroby, albo szukali sposobu na zmianę trajektorii asteroidy. Gdyby wybuchła bomba atomowa, widzieliby przez szybę powolnie zbliżającą się nieodwracalną destrukcję.
Interstellar. A planet orbits a black hole, and someone is there an hour only, but seven years pass on Earth. It's how time dilation works, which GPS has to take into account in calculations. Your friend goes to a proper location and comes back to observe the much older you. It took him 365 complete cycles of a clock, and you'll wait half a century for the same meeting.
Time flew slower differently in dreams from Inception, and that would be more useful. Accelerated scientists in specialized rooms could create cures for diseases or look for a way to change an asteroid's trajectory. If an atomic bomb exploded, they would observe slowly approaching irreversible destruction.
Czy jednak podróże w przeszłość są możliwe? Dla mnie to bujda dlatego, że to, co dopiero się zdarzy, musiałoby już się odbyć, żeby mogło do tego dojść. Brzmi bez sensu? No właśnie.But can you travel to the past? For me, it's nonsense because what will happen had to occur before to make it possible to take place. Sounds stupid? Exactly.