Daily Chrzan #27

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Baterii wystarczy na krótko, ale właśnie taką mam historię. Kiedyś po obudzeniu usłyszałam mocny płacz dziecka bardzo blisko. Nie pochodził z zewnątrz. Przestraszyłam się, bo mieszkam sama. Olśnienie przyszło podczas trudności z oddychaniem. Zatkany nos wydaje rozmaite dźwięki. Może to brzmieć jak zawodzący wiatr albo jęk. Obudziłam się, wdychając głośno powietrze i w pół-śnie odebrałam to inaczej. Lubimy sensacyjne wyjaśnienia, ale prawda często jest nudna.I am running out of battery power, but I have a short story. Once, after waking up, I heard a strong cry of a child very close. It wasn't from outside. I got scared because I live alone. I understood during breathing difficulties. A stuffy nose produces a variety of sounds. It can remind a howling wind or a groan. I woke up inhaling air loudly and, half-asleep, perceived it differently. We like sensational explanations, but the truth is often dull.

1.png
Ścigałam tę kaczkę przez godzinę i nie udało się zrobić wyraźnego zdjęcia. 😭️
/ I chased this duck for an hour but couldn't take a clean photo. 😭️