Daily Chrzan #34

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Nie wiedzia艂am, 偶e tak d艂ugo mi zajmie. 馃槷 Nawet nie zd膮偶y艂am zrobi膰 screen贸w. Ale b臋d膮.I didn't know it will take so much. 馃槷 I even didn't manage to take screenshots. But I will.
FFmpeg jest nie tylko istotnym segmentem stron i program贸w, kt贸rych regularnie u偶ywam (Audacity, GIMP,* odtwarzacz multimedialny, ShotCut, YouTube...), ale i umo偶liwia szybk膮 edycj臋 i 艣ci膮ganie d藕wi臋k贸w, grafiki i wideo.FFmpeg is not only a vital part of websites and programs I use regularly (Audacity, GIMP,* a media player, ShotCut, YouTube) but also allows quickly edit and download graphics, sounds, and videos.
*Pomyli艂am si臋. FFmpeg pozwala tylko na podstawowe operacje na obrazach.*I made a mistake. FFmpeg does only basic operations on images.

ffmpeg鈥慽聽馃搫聽鈥慼ide_banner
ffmpeg鈥慽聽馃搫聽output

Parametr 鈥慽 oznacza input, czyli plik lub pliki do modyfikacji:The 鈥慽 parameter means input, and that's a file or files to modify:

-i picture.webp
-i video.mpeg -i sound.m4a
-i %d.jpeg

1.png

%d%d
%d to zbi贸r liczb ca艂kowitych od zera wzwy偶, w kolejno艣ci wzrastaj膮cej, gdzie najbli偶sze s膮 oddalone zawsze o 1. W przypadku kilku grup pod uwag臋 brana jest najwcze艣niejsza. Mo偶na zacz膮膰 od konkretnego indeksu dzi臋ki -start_number, oraz okre艣li膰 liczb臋 plik贸w ze -start_number_range. Je偶eli przed numerami wyst臋puj膮 zera (008.bmp), piszesz 0 i liczb臋 dodatkowych zer: -i %02d.bmp. Je艣li w nazwie jest prefiks, na przyk艂ad img, trzeba go napisa膰: -i img%d.bmp.%d is a set of integers from zero to up, in the increasing order, where the interval between the nearest is always 1. In the case of several groups, the choice is the earliest. You can start from a specific index thanks to -start_number and pick the quantity of the files with -start_number_range. When zeros are in indexes like here: 008.bmp, you write 0 and how many additional zeros are there: -i%02d.bmp. If a name has a prefix (for example, img), you have to write it: -i img%d.bmp.
Na ko艅cu jest nazwa pliku lub plik贸w, kt贸re maj膮 by膰 utworzone.At the end is the name of a file or files to be created.

ffmpeg -i movie_part1.mpeg -i movie_part2.avi movie.mp4
To nie zadzia艂a. Opisuj臋 jak to zrobi膰 w trzeciej cz臋艣ci.
/ It won't work. I describe how to do it in the third part.

Je艣li nie podasz szczeg贸艂owych atrybut贸w, b臋d膮 dobrane automatycznie. Kiedy output jest jeden, a dzia艂asz na wielu plikach, to zostan膮 po艂膮czone, wyskoczy b艂膮d albo nic si臋 nie stanie. Jak chcesz zmieni膰 %d.jpg na tyle samo .png, poprawna nazwa to %d.png.If you don't give detailed attributes, the program will choose them automatically. When there is one output, and you work with multiple files, they will be combined, an error will show up, or nothing will happen. If you want to convert %d.jpg and get corresponding .pngs, the correct name is %d.png.
Tyle, je艣li chodzi o podstawy. Przyk艂ady:That's all when it comes to the basics. Examples:

Zmiana formatu plik贸w: / Changing files format:
ffmpeg -i song.wav song.ogg
ffmpeg -i film.avi audio.flac

Eksportowanie klatek z film贸w do obrazk贸w: / Exporting movies frames to images:
ffmpeg -i movie.mp4 %d.png

Robienie gif贸w: / Making gifs:
ffmpeg -i %d.jpg animation.gif

艁膮czenie plik贸w graficznych z d藕wi臋kiem: / Mixing graphics files with sound:
ffmpeg -loop 1 -i 1.png -i 1.wav -t 6 1.avi
-loop 1 powtarza wy艣wietlanie obrazka, 偶eby by艂 widoczny. -t 6 to sze艣膰 sekund trwania.
/ -loop 1 repeats displaying of an image, making it visible. -t 6 sets a six seconds duration.

Aspect ratio
Codec
Frames/sec
Quality
Resolution
Disable
Video
鈥慳spect
鈥慶:v
鈥憆:v
鈥憅:v
鈥憇
鈥憊n
Subtitles
鈥慶:s
鈥憇n
Images
鈥憇

ffmpeg -i hq.mp4 -c:v ffv1 -q:v 0 hq.avi
ffmpeg -i hr.webm -s 1024x768 lr.webm

FFV1FFV 1
FFV1 to bezstratny kodek, je偶eli potrzebujesz zapisa膰 wideo w najlepszym stanie. -q:v 0 to 100% jako艣ci. (Zabrzmia艂o jak reklama.)FFV1 is a lossless codec if you need to save a video in the best condition. -q:v 0 is 100% quality. (It sounded like an ad.)
Bit rate
Channels
Codec
Frames/sec
Quality
Sampling rate
Disable
Audio
鈥慳b
鈥慳c
鈥慶:a
鈥憆:a
鈥憅:a
鈥慳r
鈥慳n

ffmpeg -i music.wav -ab 320k music.mp3

Format
Why?
Audio, graphics, subtitles, videos
鈥慺
Zwykle nie trzeba podawa膰 formatu. Mo偶e to by膰 przydatne przy niekt贸rych komendach i jak wyskoczy error. Ale o tym innym razem, bo i tak nie wyczerpa艂am tematu.
Typically, you don't specify that. It may be functional with some commands and if an error occurs. But about it other time, because I didn't exhaust the topic anyway.
OdtwarzaczMedia player
Po prostu wpisz w konsoli:Just type in the console:

ffplay馃搫