Daily Chrzan #36

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Explorowanie jest najlepszą częścią życia, uczenia się i gier. Kocham zdobywać exp i zgłębiać lore. Nie chcę wiedzieć wszystkiego ani być szybka, bo to zabrałoby tę radość. Żałuję, że raz tak podeszłam do Morrowinda.Exploring is the best part of life, learning, and games. I love to gain exp and dig into lore. I don't want to know everything or be fast, because it would take away the joy. I regret I once did it to Morrowind.
Dzisiaj cały dzień eksperymentowałam z efektami. Ciekawi mnie, jak wyszło.I was experimenting with effects all day. I wonder how it went.