Daily Chrzan #9

1.png

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Miałam sen, który zapamiętałam tak:
„Mieszkałam w małym szarym mieście ze swoim ukochanym. Brakowało nam pieniędzy, więc chwytaliśmy się różnych zajęć i musieliśmy wkładać wiele wysiłku. Czasami nie potrafiliśmy znaleźć pracy, więc dużo jeździliśmy i szukaliśmy. Mimo kiepskiego położenia ten sen był dla mnie szczęśliwy. Górowały w nim czułość, nadzieja, troszczenie się o siebie, pocałunki. Cieszyłam się, że pomagam komuś, kogo kocham.
Wszystko się zmieniło, kiedy chłopak mnie rzucił, bo ktoś pokazał mu bolesną „prawdę” o rzeczywistości. Wszedł w jakąś podejrzaną działalność, która przyniosła mu kasę i dziewczyny. Na końcu pamiętam piękną plażę z bogatymi ludźmi. Cokolwiek sobie wymarzyli, było ich, nie musieli nic robić. Towarzyszyło temu jednak okropne uczucie pustki i smutku. To pozorne wyjście na prostą zrujnowało całkowicie radość.”
Dlatego się obudziłam.
I remember such a dream I had:
„I lived in a small dull city with my beloved. We lacked money, so we tried various activities and had to spend a lot of effort. We couldn't find a job sometimes, so we were looking for anything, driving around. Despite difficult living conditions, the dream was happy for me. There was a lot of tenderness, hope, caring for each other, and kisses. I was content to help somebody I love.
It changed when my boyfriend dumped me because someone told him a painful „truth” about the world. He started a suspicious business that brought him cash and girls. I remember rich people on a beautiful beach at the end. Whatever they dreamed of, they had it, and they didn't have to work. However, I felt terrible emptiness and sadness there. The apparent success completely took away the joy.”
That's why I woke up.
Na początku chciałam się podzielić tą historią, bo zdziwiła mnie jej paradoksalność. Szczęście tkwiło tam w trudzie, niepewności i przeciętności życia pośród brzydkich budynków, a znikło w rajskim zakątku pełnym relaksu i perspektyw. Dobrobyt zniweczył urok zwyczajnej egzystencji.
Później zdałam sobie sprawę, że nie rozumiem, jak mój mózg przeskoczył z jednego do drugiego. Poza tym, o ile lubię ludzi, to nienawidzę z nimi mieszkać, a co dopiero wchodzić w związki. I nie płakałabym, gdyby ktoś okazał się kochającym pieniądze fałszywym frajerem.
At first, I wanted to share the story because of its paradoxicality. I saw happiness in the heavy, insecure and mediocre life among ugly buildings, and it disappeared in a paradise full of relaxation and prospects. A wealth destroyed the charm of ordinary existence.
Later, I realized I don't understand how my brain jumped from one thing to the other. Also, while I like people, I hate having roommates, let alone getting into relationships. And I wouldn't cry if someone turned out to be a money-loving disloyal loser.
Sny są głupie, lol. 🤦‍Dreams are stupid, lol. 🤦‍

2.png

ZmianyChanges
Codzienne tworzenie postów z wieloma zdjęciami i tekstami po polsku i angielsku zwyczajnie mi się nie opłaca przy tak nikłym zainteresowaniu. Zajmuję się tym poza pracą i wychodzi, że mam mało czasu na czytanie, tworzenie muzyki czy przeglądanie internetu. Od jutra Daily Chrzan będzie zawierał zwięzłe przemyślenia czy ciekawostki, plus jedno ładne zdjęcie. Planuję także edukacyjne odcinki, dzięki którym mogę poszerzać wiedzę. Albo zacznę robić Weekly Chrzan.Creating daily posts with many photos and texts in Polish and English is simply not worth it with such poor reception. I do it while not working, and it turns out I have little time to read, make music, or browse the internet. From tomorrow, Daily Chrzan will contain brief thoughts or trivia, plus one nice picture. I also plan educational episodes so that I can broaden my knowledge. Or I'll start to make Weekly Chrzan.