MUCHY (FLIES english subtitles)

To są moje przemyślonka na temat ludzkiej świadomości i wiedzy. Wpadłam na te myśli, kiedy w książce zobaczyłam fragment o muchach ekscytujących się z powodu burzy. I szybko poszłam to nagrać i po prostu wylałam z siebie taki potok słów. Nigdy wcześniej tak nie miałam, bo zwykle piszę scenariusz do moich filmów. Także dziwnie troszeczkę.


These are my thoughts on human consciousness and knowledge. It came to me when I read in a book about flies that were excited about the incoming storm. And I quickly went to record it and just poured out a stream of words. I have never had this before because I usually write a script for my videos. It is a little bit weird.