NAUKOWE SUDOKU

Znacie sudoku?

Jest to gra polegająca na wpisywaniu do częściowo wypełnionej tabelki 9x9 cyfr od 1 do 9.

s1.png

Ta sama wartość nie może się powtórzyć w kolumnie (kolor niebieski), wierszu (żółty) ani w polu 3x3, których jest dziewięć (szary).

s2.png

Najprostszą metodą sprawdzenia, co gdzie należy wpisać jest wykluczenie miejsc, w których numer by się powtarzał w kontekście zasad gry. Jeżeli pozostanie tylko jedno możliwe miejsce oraz sudoku jest sporządzone poprawnie, to znalazłeś niezaprzeczalne rozwiązanie - innej możliwości

NIE MA.


W taki sposób można dochodzić do przeróżnych wniosków nie tylko w grach logicznych, ale i w nauce, a nawet w zmyślonych historiach, jeżeli są spójne logicznie. W związku z tym, istnieją możliwości interpretacji danych ze świata Tolkiena, pozwalające podać nowe informacje na temat Śródziemia, mimo że nie zostały nigdy wypowiedziane przez autora.

s.jpg

Jest to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nauka dochodzi do pewnych wniosków, mimo że omawia rzeczy niewidoczne.

Einsteinowi chodziło o dokładnie to samo w pewnej jego zagadce. Nie posiadając podanych wprost danych masz ustalić, w którym domu hoduje się rybkę. Informacja ta jest właśnie pustą kratką, a odpowiednie zestawienie posiadanej wiedzy pozwala na dochodzenie do nowych wniosków, wykluczanie możliwości i wybranie jedynej prawdziwej odpowiedzi.

fish.png

Jeżeli sam chcesz ją rozwiązać, to pod moim rozwiązaniem masz nieruszoną wersję.
5 ludzi różnych narodowości zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach. Wszyscy palą papierosy 5 różnych marek i piją 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków. Który z nich trzyma w domu rybki? Zakłada się, że domy ustawione są w jednej linii (1-2-3-4-5), a określenie „po lewej stronie” w punkcie 3. dotyczy lewej strony z perspektywy naprzeciw tych domów (tj. dom o numerze n jest bezpośrednio po lewej stronie domu n+1, a dom po lewej od domu „n” to dom o numerze „n”-1).

 1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom.
  | Dom nie może być czerwony, bo w takim mieszka Anglik (patrz punkt →2.). Wiemy też, że Norweg mieszka obok niebieskiego (→12.), a zatem drugiego. Zielony znajduje się z lewej strony białego (→3.), więc wykluczamy także kolor biały i zielony, ponieważ Norweg jest pierwszy, a zatem nie może mieć domu z lewej strony ani mieć po sobie białego, bo ma już niebieski (→12.). Cztery kolory wykluczone, więc pozostaje tylko jeden (bo jest pięć): żółty.
 2. Anglik mieszka w czerwonym domu.
  | Obok Norwega mieszka niebieski (→12.). Anglik w związku z tym może być tylko w środku, czwarty lub ostatni. Z rozumowania pod punktem →3. wiemy, że przedostatnie i piąte jest zajęte. Pozostaje środek.
 3. Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego.
  | Pierwszy dom jest żółty (→1.), drugi niebieski (→12.), a po zielonym jest biały dom (→3.), dlatego żeby warunek był spełniony, zielony może być tylko na trzecim lub czwartym miejscu, a biały na czwartym lub ostatnim. Wiemy, że w zielonym pija się kawę (→15.), a w środkowym pija się mleko (→8.), a to sprawia, że zielony nie może być na trzecim miejscu, pozostaje więc tylko czwarte i dla białego piąte. Teraz mamy już wszystkie kolory w odpowiedniej kolejności. Zapisuję to na dole.
 4. Duńczyk pija herbatkę.
  | W pierwszym jest Norweg (→1.), w trzecim Anglik (→2.), a czwarty pije kawę (->15.). Duńczyk może więc być TYLKO w drugim albo piątym. Ostatni zajął Szwed (→14.), więc mamy odpowiedź.
 5. Palacz papierosów light mieszka obok hodowcy kotów.
  | Sąsiedzi to Anglik i Norweg, a ten pierwszy hoduje ptaki (→10.).
 6. Mieszkaniec żółtego domu pali cygara.
 7. Niemiec pali fajkę.
  | Znając domy Norwega (→1.), Duńczyka (→9.), Anglika (→2.) i Szweda (→11.), znamy też dom Niemca.
 8. Mieszkaniec środkowego domu pija mleko.
 9. Palacz papierosów light ma sąsiada, który pija wodę.
  | Duńczyk pije herbatę (→4.), Anglik mleko (→8.), Szwed piwo (→14.), zielony kawę (→15.). Jedynie Norweg może pić wodę, więc jedynie Duńczyk może mieć sąsiada, który ją pije.
 10. Palacz papierosów bez filtra hoduje ptaki.
  | Norweg pali cygara (→6.), Duńczyk papierosy light (→9.), Niemiec fajkę (→7.), Szwed mentolowe (→14.), więc pozostaje Anglik.
 11. Szwed hoduje psy.
  | Norweg ma żółty dom (→1.), niebieski hoduje konie (→13.), Anglik mieszka w czerwonym domu (→2.). Szwed może więc mieszkać tylko w czwartym albo piątym domu.
 12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.
 13. Hodowca koni mieszka obok żółtego domu.
 14. Palacz mentolowych pija piwo.
  | Żółty pali cygara (→6.), czerwony pije mleko (→8.), zielony pije kawę (→15.). Nie jest więc Norwegiem, ani Anglikiem. Nie może to być pijący herbatę Duńczyk (→4.) ani palący fajkę Niemiec (→7.). Pozostaje Szwed. Palaczem mentolowych może być TYLKO drugi albo piąty dom, a Szwed może z tych dwóch być tylko w piątym (→11.).
 15. W zielonym domu pija się kawę.

1 ŻÓŁTY: Norweg, koty, woda, cygara
2 NIEBIESKI: Duńczyk, konie, herbatka, p. light
3 CZERWONY: Anglik, ptaki, mleko, p. bez filtra
4 ZIELONY: Niemiec, rybki, kawa, fajka
5 BIAŁY: Szwed, psy, piwo, p. mentolowe
5 ludzi różnych narodowości zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach. Wszyscy palą papierosy 5 różnych marek i piją 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków. Który z nich trzyma w domu rybki? Zakłada się, że domy ustawione są w jednej linii (1-2-3-4-5), a określenie „po lewej stronie” w punkcie 3. dotyczy lewej strony z perspektywy naprzeciw tych domów (tj. dom o numerze n jest bezpośrednio po lewej stronie domu n+1, a dom po lewej od domu „n” to dom o numerze „n”-1).

1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom
2. Anglik mieszka w czerwonym domu.
3. Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego.
4. Duńczyk pija herbatkę.
5. Palacz papierosów light mieszka obok hodowcy kotów.
6. Mieszkaniec żółtego domu pali cygara.
7. Niemiec pali fajkę.
8. Mieszkaniec środkowego domu pija mleko.
9. Palacz papierosów light ma sąsiada, który pija wodę.
10. Palacz papierosów bez filtra hoduje ptaki.
11. Szwed hoduje psy.
12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.
13. Hodowca koni mieszka obok żółtego domu.
14. Palacz mentolowych pija piwo.
15. W zielonym domu pija się kawę.W tym przypadku nie jest tak, że można by wszystko poustawiać inaczej. Z podanymi piętnastoma punktami możliwy jest tylko JEDEN rezultat.

1


Czasami nie możesz poznać zawartości poprzez porównanie innych miejsc, bo jest za mało danych. Wtedy musisz szukać w innych kratkach (prowadzić badania w różnych dziedzinach).

Tak więc, teoria w nauce nie działa w taki sposób, że ktoś sobie siedzi i nagle ma wizję:

"Wszechświat jest ogromną płachtą zbudowaną z ciemnej energii, która jest jednym z biegunów budulca wszechświata, na której tworzą się bańki materii, która jest drugim biegunem."

s3.jpg

I naukowcy słuchają tego i jak wyda im się fajne, to wstają i klaszczą, i mówią, że brzmi to ślicznie i oni chcą w to wierzyć, bo dzięki temu będą mieli mega filmy science fiction.

Teoria ta ma bardziej związek z omawianą przeze mnie grą, gdzie jedne plansze są bardziej wypełnione, inne mniej. Czasami w jednej z kratek tabelki są różne przewidywania i to są właśnie hipotezy wysuwane przez naukowców. Dlatego możesz znaleźć wiele niewiadomych i sporów w edukacji, ponieważ dużo jeszcze nie wiemy i musimy przez to proponować odmienne rozwiązania, porównywać i zaprzeczać.

s3.png

Jest tylko jedna różnica. Szukając faktów na temat naszej rzeczywistości możemy je poznać nie tylko dzięki porównaniom, ale i eksperymentom, obliczeniom i tym podobnym. Sprawia to, że nawet jeśli tablica jest prawie pusta, to nie możemy sobie ustalać wartości losowo (jak moglibyśmy zrobić na początku w zbyt ubogim sudoku).

Teoria w nauce jest zatem

SUDOKU FAKTÓW wypełnionym w DUŻEJ części, z którego można już wyciągnąć PRAWDZIWY i ZNACZĄCY wniosek.

I o ile po coraz większym wypełnieniu, spojrzenie na wiedzę jej dotyczącą może ulec drobnej modyfikacji, tak esencja pozostaje zawsze taka sama.

I na koniec uwaga: na prawdziwy obraz Wszechświata składa się mnóstwo sudoku, tworzących jedno ostateczne Sudoku. Tak skomplikowany jest Kosmos.

s4.jpg