Pralka | Washing Machine

Kto też lubi słuchać pralki? 😃 Jak byłam mała, to spałam blisko niej, to może dlatego. Poza tym, lubię też dźwięki kosiarki, odkurzacza czy suszarki. Taka dziwna jestem. 🙂
Z tego powodu nagrałam 40-minutowy cykl pralki, później usunęłam zbędne przerwy, spowolniłam i dodałam pogłos. Brzmi trochę mrocznie, a przede wszystkim relaksująco. Lubię przy tym zasypiać.


Who also loves to listen to a washing machine sound? 😃 When I was little, I slept close to it, maybe that's why. Besides, I also like the sounds of a lawn mower, vacuum cleaner or dryer. I am so strange. 🙂
For this reason, I recorded a 40-minute cycle of my washing machine, then I removed silence, slowed all down and added reverb. It sounds a bit dark, and above all relaxing. I like to fall asleep with that sound.