Rozmyślania i konkurs

Cześć. Nagrałam film o moich błędach i szukaniu informacji. Rozwijam tu tematy poruszane w artykule o 'naukowym sudoku.'

Przy okazji mały konkurs związany z wyszukiwaniem. Poniżej są zaszyfrowane zadania:

  1. Lkbwf bvea mamdy hemzoy z gkjmw tehis, grkpa mzyjew fw vyfwrgkvw.
  2. Jwleqz qhkvw sgpyra v dwqds.

Nagroda za pierwsze poprawne rozwiązanie jednego to ½ STEEM zarobionego przez ten post (za dwa cały STEEM, a SP zostaje dla mnie). Nie ma limitu czasu.

Wskazówka: W #polish na steem.chat ukryłam słowo-klucz, które jest potrzebne do odkodowania.