UPADEK | FALL

Rozlana jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje.


| I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.